Fon Adı Birim Pay Değeri (TL)
QNB Finans Portföy A.B.D Hazine Bonosu Dolar Yabancı BYF 550,455662
QNB Finans Portföy Altın BYF 24,126944
QNB Finans Portföy Birinci Değişken Fon 0,020189
QNB Finans Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 0,517962
QNB Finans Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon 5,393085
QNB Finans Portföy Borçlanma Araçları Fonu 163,771108
QNB Finans Portföy Dow Jones İstanbul 20 Hisse Senedi Yoğun BYF 38,001432
QNB Finans Portföy Eurobond Borçlanma Araçları Fonu 0,066013
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 20,592037
QNB Finans Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,070091
QNB Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu 0,198461
QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu 116,030972