Fon Adı Birim Pay Değeri (TL)
QNB Finans Portföy A.B.D Hazine Bonosu Dolar Yabancı BYF 755,459690
QNB Finans Portföy Altın BYF 40,527714
QNB Finans Portföy Birinci Değişken Fon 0,025219
QNB Finans Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 0,665875
QNB Finans Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon 5,393085
QNB Finans Portföy Borçlanma Araçları Fonu 177,680349
QNB Finans Portföy Dow Jones İstanbul 20 Hisse Senedi Yoğun BYF 42,870651
QNB Finans Portföy Eurobond Borçlanma Araçları Fonu 0,092588
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 38,355792
QNB Finans Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,075461
QNB Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu 0,215485
QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu 126,857145