Fon Adı Birim Pay Değeri (TL)
QNB Finans Portföy A.B.D Hazine Bonosu Dolar Yabancı BYF 583,892393
QNB Finans Portföy Altın BYF 22,299689
QNB Finans Portföy Birinci Değişken Fon 0,018255
QNB Finans Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 0,410189
QNB Finans Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon 5,393085
QNB Finans Portföy Borçlanma Araçları Fonu 137,653000
QNB Finans Portföy Dow Jones İstanbul 20 Hisse Senedi Yoğun BYF 30,367800
QNB Finans Portföy Eurobond Borçlanma Araçları Fonu 0,061876
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 18,528293
QNB Finans Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,064047
QNB Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu 0,180382
QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu 105,876425