Fon Adı Birim Pay Değeri (TL)
QNB Finans Portföy A.B.D Hazine Bonosu Dolar Yabancı BYF 700,491696
QNB Finans Portföy Altın BYF 40,529322
QNB Finans Portföy Birinci Değişken Fon 0,023775
QNB Finans Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 0,532960
QNB Finans Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon 5,393085
QNB Finans Portföy Borçlanma Araçları Fonu 171,376067
QNB Finans Portföy Dow Jones İstanbul 20 Hisse Senedi Yoğun BYF 35,390100
QNB Finans Portföy Eurobond Borçlanma Araçları Fonu 0,080294
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 40,918348
QNB Finans Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,073747
QNB Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu 0,210927
QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu 123,313147