Fon Adı Birim Pay Değeri (TL)
QNB Finans Portföy A.B.D Hazine Bonosu Dolar Yabancı BYF 548,499274
QNB Finans Portföy Altın BYF 23,344962
QNB Finans Portföy Birinci Değişken Fon 0,019159
QNB Finans Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 0,480033
QNB Finans Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon 5,393085
QNB Finans Portföy Borçlanma Araçları Fonu 147,258803
QNB Finans Portföy Dow Jones İstanbul 20 Hisse Senedi Yoğun BYF 36,470049
QNB Finans Portföy Eurobond Borçlanma Araçları Fonu 0,061383
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 19,079139
QNB Finans Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,066362
QNB Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu 0,187068
QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu 109,688038