Fon Adı Birim Pay Değeri (TL)
QNB Finans Portföy A.B.D Hazine Bonosu Dolar Yabancı BYF 528,611784
QNB Finans Portföy Altın BYF 20,776234
QNB Finans Portföy Birinci Değişken Fon 0,017932
QNB Finans Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 0,461776
QNB Finans Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon 5,393085
QNB Finans Portföy Borçlanma Araçları Fonu 141,554148
QNB Finans Portföy Dow Jones İstanbul 20 Hisse Senedi Yoğun BYF 36,446991
QNB Finans Portföy Eurobond Borçlanma Araçları Fonu 0,057402
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 17,959255
QNB Finans Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,062363
QNB Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu 0,172900
QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu 102,115217