Fon Adı Birim Pay Değeri (TL)
QNB Finans Portföy A.B.D Hazine Bonosu Dolar Yabancı BYF 552,003540
QNB Finans Portföy Altın BYF 24,927666
QNB Finans Portföy Birinci Değişken Fon 0,019618
QNB Finans Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 0,479895
QNB Finans Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon 5,393085
QNB Finans Portföy Borçlanma Araçları Fonu 156,303852
QNB Finans Portföy Dow Jones İstanbul 20 Hisse Senedi Yoğun BYF 36,077744
QNB Finans Portföy Eurobond Borçlanma Araçları Fonu 0,062999
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 21,619958
QNB Finans Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,068589
QNB Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu 0,193701
QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu 113,396210