Fon Adı Birim Pay Değeri (TL)
QNB Finans Portföy A.B.D Hazine Bonosu Dolar Yabancı BYF 512,981184
QNB Finans Portföy Altın BYF 19,723209
QNB Finans Portföy Birinci Değişken Fon 0,017319
QNB Finans Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 0,439839
QNB Finans Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon 5,393085
QNB Finans Portföy Borçlanma Araçları Fonu 138,532781
QNB Finans Portföy Dow Jones İstanbul 20 Hisse Senedi Yoğun BYF 35,413221
QNB Finans Portföy Eurobond Borçlanma Araçları Fonu 0,055536
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 17,268144
QNB Finans Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,060459
QNB Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu 0,166807
QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu 98,693107