Fon Adı Birim Pay Değeri (TL)
QNB Finans Portföy A.B.D Hazine Bonosu Dolar Yabancı BYF 631,997814
QNB Finans Portföy Altın BYF 30,373548
QNB Finans Portföy Birinci Değişken Fon 0,021257
QNB Finans Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 0,445864
QNB Finans Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon 5,393085
QNB Finans Portföy Borçlanma Araçları Fonu 168,508827
QNB Finans Portföy Dow Jones İstanbul 20 Hisse Senedi Yoğun BYF 30,892625
QNB Finans Portföy Eurobond Borçlanma Araçları Fonu 0,068243
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 19,550290
QNB Finans Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,072058
QNB Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu 0,205124
QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu 120,007882