Fon Adı Birim Pay Değeri (TL)
QNB Finans Portföy A.B.D Hazine Bonosu Dolar Yabancı BYF 589,987388
QNB Finans Portföy Altın BYF 0,579109
QNB Finans Portföy Birinci Değişken Fon -0,000630
QNB Finans Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) -0,031208
QNB Finans Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon 5,393085
QNB Finans Portföy Borçlanma Araçları Fonu 167,402350
QNB Finans Portföy Dow Jones İstanbul 20 Hisse Senedi Yoğun BYF -0,030159
QNB Finans Portföy Eurobond Borçlanma Araçları Fonu 0,071591
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 0,018744
QNB Finans Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,071509
QNB Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu 0,203430
QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu 119,011669