Fon Adı Birim Pay Değeri (TL)
QNB Finans Portföy A.B.D Hazine Bonosu Dolar Yabancı BYF 832,466913
QNB Finans Portföy Altın BYF 43,781281
QNB Finans Portföy Baysan Serbest (Döviz) Özel Fon 11,293326
QNB Finans Portföy Birinci Değişken Fon 0,027865
QNB Finans Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 0,781658
QNB Finans Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon 10,116051
QNB Finans Portföy Borçlanma Araçları Fonu 184,350557
QNB Finans Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu 1,071163
QNB Finans Portföy Dow Jones İstanbul 20 Hisse Senedi Yoğun BYF 43,834623
QNB Finans Portföy Dördüncü Serbest (Döviz) Fon 1,011670
QNB Finans Portföy Eurobond Borçlanma Araçları Fonu 0,104178
QNB Finans Portföy Fon Sepeti Fonu 1,136222
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 47,145471
QNB Finans Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,081167
QNB Finans Portföy Kısa Vadeli Serbest Fon 1,130873
QNB Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu 0,231590
QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu 138,864302
QNB Finans Portföy Ser Serbest (Döviz) Özel Fon 8,882592
QNB Finans Portföy Sultan Serbest (Döviz) Özel Fon 7,922578
QNB Finans Portföy Üçüncü Serbest (Döviz) Fon 9,291033
QNB Finans Portföy Vizyon Serbest (Döviz) Özel Fon 9,966994