Fon Adı Birim Pay Değeri (TL)
QNB Finans Portföy A.B.D Hazine Bonosu Dolar Yabancı BYF 789,854365
QNB Finans Portföy Altın BYF 39,884075
QNB Finans Portföy Birinci Değişken Fon 0,026588
QNB Finans Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 0,748718
QNB Finans Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon 5,393085
QNB Finans Portföy Borçlanma Araçları Fonu 172,217655
QNB Finans Portföy Dow Jones İstanbul 20 Hisse Senedi Yoğun BYF 41,446955
QNB Finans Portföy Eurobond Borçlanma Araçları Fonu 0,094132
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 41,794697
QNB Finans Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,078337
QNB Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu 0,223274
QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu 133,646078